PCM Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. okt. 2018
 • CVR 39962446

Virksomheden PCM Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Aabenraa. De blev etableret i 23. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 217.388 DKK, mens den i 2021 var på 164.828 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 237.204 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

237’ DKK

> +999%

Egenkapital

0 DKK

+100%

Omsætning

-

Resultat før skat

277’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022237.204 DKK
2021-24.632 DKK
2020-73.749 DKK
2019-188.786 DKK

Likviditetsgrad

44 %

+368%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

+239%
Svag

Soliditetsgrad

0 %

+100%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.869’ DKK

-43%

Bruttofortjeneste

217’ DKK

+32%

Gældsforpligtelser

2.869’ DKK

-46%

Tilgodehavende

781’ DKK

+291%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  217’
  -
  -75’
  -
  142’
  237’
  -
  -
  237’
  277’
  -
  277’
  -40’
  237’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.087’
  -
  -
  -
  -
  2.087’
  -
  -
  200’
  -
  581’
  781’
  2.869’
  50’
  -50’
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  1.082’
  -
  -
  -
  1.082’
  1.609’
  -
  -
  -
  27’
  38’
  1.786’
  2.869’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PCM Ejendomme ApS 23.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Løjt Svinget 5 · DK-6200 Aabenraa 23.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 23.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-23 23.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Preben Conrad Moldt 23.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Preben Conrad Moldt 23.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PCM Ejendomme ApS

Løjt Svinget 5
6200 Aabenraa

CVR

39962446

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. oktober 2018

P-nummer

1024065045

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

preben.moldt@outlook.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af ejendomme samt anden hermed forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-