PorscheHeads.dk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. okt. 2018
 • CVR 39956918

Virksomheden PorscheHeads.dk ApS befinder sig i branchen "Autoreparationsværksteder mv." og har adresse i Jelling. De blev etableret i 8. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -250.173 DKK, mens den i 2021 var på 13.575 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -281.740 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-282’ DKK

< -999%

Egenkapital

-481’ DKK

-142%

Omsætning

-

Resultat før skat

-282’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-281.740 DKK
2021-22.375 DKK
2020-103.270 DKK
2019-113.357 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

102 %

-30%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-29 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-55 %

-249%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

868’ DKK

-31%

Bruttofortjeneste

-250’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

1.348’ DKK

-7%

Tilgodehavende

868’ DKK

-31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -250’
  -
  -
  -
  -250’
  -
  -32’
  -
  -32’
  -282’
  -
  -282’
  -
  -282’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  820’
  28’
  -
  -
  -
  868’
  868’
  40’
  -521’
  -
  -
  -481’
  -
  -481’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  496’
  31’
  -
  -
  -
  -
  -
  852’
  868’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PorscheHeads.dk ApS 12.10.2021
PorscheHeads.dk IVS 08.10.2018 11.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Nordkrogen 5A · DK-7300 Jelling 08.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
452010 Autoreparationsværksteder mv. 12.10.2021
452020 Karosseriværksteder og autolakererier 08.10.2018 11.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-12 12.10.2021
2018-10-08 08.10.2018 11.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.10.2021
1 DKK 08.10.2018 11.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 14.10.2021
Virksomheden tegnes af en direktør alene 08.10.2018 13.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Nicolai Hancke 08.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolai Hancke 08.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PorscheHeads.dk ApS

Nordkrogen 5
7300 Jelling

CVR

39956918

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. oktober 2018

P-nummer

1024057786

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

452010
Autoreparationsværksteder mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

21843431

Hjemmeside

-

Formål

Til formål at renovere gamle klassiske biler og salg af dem.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-