Vindum Enterprises ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. okt. 2018
 • CVR 39953706

Virksomheden Vindum Enterprises ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Mariager. De blev etableret i 15. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.877 DKK, mens den i 2022 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.586.771 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.587’ DKK

+40%

Egenkapital

2.544’ DKK

+36%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.585’ DKK

+40%

Årets resultat

20231.586.771 DKK
20221.136.572 DKK
202140.041 DKK
2020338.251 DKK
2019648.412 DKK

Likviditetsgrad

123 %

+47%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-17%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

75 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.383’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-38%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.031’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  0
  -1’
  1.670’
  1.670’
  1.585’
  -
  1.585’
  -2’
  1.587’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.102’
  -
  -
  2.353’
  2.353’
  -
  -
  -
  222’
  326’
  1.031’
  3.383’
  50’
  1.137’
  -
  -
  2.544’
  -
  2.544’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  370’
  -
  -
  -
  4’
  -
  839’
  3.383’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vindum Enterprises ApS 15.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Kastaniealle 1 · DK-9550 Mariager 30.10.2023
Vestergade 26A · DK-8900 Randers C 08.12.2022 29.10.2023
Kirkegade 8 · DK-8983 Gjerlev J 15.10.2018 07.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-15 15.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 15.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Rosenkilde Vindum 15.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Rosenkilde Vindum 15.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vindum Enterprises ApS

Kastaniealle 1
9550 Mariager

CVR

39953706

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. oktober 2018

P-nummer

1024056194

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kvin@olicem.com

Telefon

40358835

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje aktier og anparter i selskaber og dertil hørende virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-