Make Play ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. okt. 2018
 • CVR 39952017

Virksomheden Make Play ApS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 10. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 29.010 DKK, mens den i 2022 var på 18.202 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 13.637 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

14’ DKK

-3%

Egenkapital

591’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

18’ DKK

0%

Årets resultat

202313.637 DKK
202214.033 DKK
2021518.977 DKK
202085.918 DKK
2019-41.208 DKK

Likviditetsgrad

145 %

+82%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

+4%
Svag

Soliditetsgrad

98 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

605’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

29’ DKK

+59%

Gældsforpligtelser

14’ DKK

-42%

Tilgodehavende

20’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  29’
  -10’
  -
  -
  19’
  -
  -1’
  -
  -1’
  18’
  -
  18’
  -4’
  14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  585’
  585’
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  605’
  40’
  551’
  -
  -
  591’
  -
  591’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  10’
  14’
  605’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Make Play ApS 09.09.2021
Make Play IVS 01.01.2019 08.09.2021
Calima IVS 10.10.2018 31.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Esperance Alle 28 · DK-2920 Charlottenlund 10.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
741010 Industriel design og produktdesign 01.01.2019
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.10.2018 31.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-09 09.09.2021
2019-01-01 01.01.2019 08.09.2021
2018-10-10 10.10.2018 31.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.09.2021
1 DKK 10.10.2018 08.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Casper Reitz Mathiesen 10.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Casper Reitz Mathiesen 10.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Make Play ApS

Esperance Alle 28
2920 Charlottenlund

CVR

39952017

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. oktober 2018

P-nummer

1024054345

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741010
Industriel design og produktdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt være konsulentvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-