Boaz & Jachin Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. okt. 2018
 • CVR 39948702

Virksomheden Boaz & Jachin Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bevtoft. De blev etableret i 16. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 430 DKK, mens den i 2021 var på 7.718 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 425 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

-100%

Egenkapital

50’ DKK

-72%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

-100%

Årets resultat

2022425 DKK
2021272.145 DKK
2020-425.374 DKK
2019280.870 DKK

Likviditetsgrad

201 %

God

Afkastningsgrad

1 %

+116%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

80 %

-19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

63’ DKK

-65%

Bruttofortjeneste

0 DKK

-94%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

26’ DKK

-82%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  38’
  -
  38’
  -
  -
  -
  -
  38’
  -
  -
  26’
  -
  0
  26’
  63’
  50’
  0
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  63’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Boaz & Jachin Holding ApS 16.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Bevtoftvej 21 · DK-6541 Bevtoft 28.05.2024
Bevtoftvej 21 · DK-6541 Bevtoft 02.06.2020 27.05.2024
Gejsingvej 35 · DK-6600 Vejen 26.11.2019 01.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-16 16.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 16.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jozsef Toth 16.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jozsef Toth 16.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Boaz & Jachin Holding ApS

Bevtoftvej 21
6541 Bevtoft

CVR

39948702

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. oktober 2018

P-nummer

1024051036

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

31335606

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-