Uniwear.com ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. okt. 2018
 • CVR 39943387

Virksomheden Uniwear.com ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Herning. De blev etableret i 12. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.484 DKK, mens den i 2021 var på -27.193 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.907 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-16’ DKK

+58%

Egenkapital

-105’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-20’ DKK

+58%

Årets resultat

2022-15.907 DKK
2021-38.162 DKK
2020-55.295 DKK
2019-46.015 DKK

Likviditetsgrad

57 %

-5%
Svag

Afkastningsgrad

-5 %

+80%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-77 %

-20%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

138’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+87%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

138’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -7’
  -
  -13’
  -
  -13’
  -20’
  -
  -20’
  -
  -16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  -
  -
  -
  -
  138’
  138’
  50’
  -155’
  -
  -
  -105’
  -
  -105’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  -
  7’
  4’
  243’
  138’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Uniwear.com ApS 12.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Hammershusvej 3D · DK-7400 Herning 03.09.2020
Hammershusvej 3D · DK-7400 Herning 12.10.2018 02.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2019
479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet 12.10.2018 31.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-12 12.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Tonni Kylkjær 12.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tonni Kylkjær 12.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Uniwear.com ApS

Hammershusvej 3
7400 Herning

CVR

39943387

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. oktober 2018

P-nummer

1024044269

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af modetøj fra webshop samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-