Løgstrup Boligselskab ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. okt. 2018
 • CVR 39939223

Virksomheden Løgstrup Boligselskab ApS befinder sig i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter" og har adresse i Løgstrup. De blev etableret i 12. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 407.055 DKK, mens den i 2020 var på 179.318 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 374.087 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

374’ DKK

+15%

Egenkapital

751’ DKK

+99%

Omsætning

-

Resultat før skat

480’ DKK

+15%

Årets resultat

2021374.087 DKK
2020325.528 DKK
20191.444 DKK

Likviditetsgrad

7 %

-46%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

+113%
Svag

Soliditetsgrad

9 %

+87%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

8.036’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

407’ DKK

+127%

Gældsforpligtelser

7.120’ DKK

+1%

Tilgodehavende

36’ DKK

-76%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  407’
  -
  -
  -
  407’
  -
  -100’
  -
  -100’
  480’
  -
  480’
  -106’
  374’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  8.000’
  -
  -
  -
  -
  8.000’
  -
  -
  29’
  -
  7’
  36’
  8.036’
  50’
  701’
  -
  -
  751’
  -
  751’
  165’
  165’
  5.800’
  -
  -
  -
  6.590’
  148’
  150’
  -
  -
  -
  133’
  530’
  8.036’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Løgstrup Boligselskab ApS 12.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Hovedgaden 3A · DK-8831 Løgstrup 12.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
411000 Gennemførelse af byggeprojekter 12.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-12 12.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 12.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jimmie Grøn Larsson 12.10.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
J. LARSSON HOLDING ApS 12.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jimmie Grøn Larsson 12.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Løgstrup Boligselskab ApS

Hovedgaden 3
8831 Løgstrup

CVR

39939223

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. oktober 2018

P-nummer

1024039419

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

411000
Gennemførelse af byggeprojekter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med byggeri, køb og salg af fast ejendom, investering og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-