Print & Grafik ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. okt. 2018
 • CVR 39923963

Virksomheden Print & Grafik ApS befinder sig i branchen "Anden trykning" og har adresse i Terndrup. De blev etableret i 4. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.687 DKK, mens den i 2022 var på -2.398 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.685 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

-4%

Egenkapital

21’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

-4%

Årets resultat

2023-6.685 DKK
2022-6.437 DKK
2021-1.844 DKK
2020-2.259 DKK
2019-11.775 DKK

Likviditetsgrad

108 %

-24%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-20 %

-12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

62 %

-19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

34’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -4’
  -
  -7’
  0
  -
  -
  0
  -7’
  -
  -7’
  -
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  20’
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  -
  10’
  4’
  14’
  34’
  50’
  -29’
  -
  -
  21’
  -
  21’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  13’
  34’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Print & Grafik ApS 04.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Aalborgvej 1 · DK-9575 Terndrup 04.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
181200 Anden trykning 05.10.2018
172300 Fremstilling af kontorartikler af papir 04.10.2018 04.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-04 04.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 04.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Peter Terp 04.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Terp 04.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Print & Grafik ApS

Aalborgvej 1
9575 Terndrup

CVR

39923963

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. oktober 2018

P-nummer

1024023008

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Eksprestrykkeriet ApS
 • Jysk Bogproduktion ApS
 • Jysk Printcenter ApS
 • Online Tryk ApS
 • Tryk Online ApS

Branchekode

181200
Anden trykning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@printgrafik.dk

Telefon

98335094

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at udøve trykkeri- og grafisk virksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-