Kvorning Design ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. okt. 2018
 • CVR 39915855

Virksomheden Kvorning Design ApS befinder sig i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design" og har adresse i København S. De blev etableret i 4. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.953 DKK, mens den i 2021 var på -9.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 782 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

+239%

Egenkapital

233’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

1’ DKK

+334%

Årets resultat

2022782 DKK
2021231 DKK
20204.132 DKK
2019177.983 DKK

Likviditetsgrad

1.118 %

+10%
God

Afkastningsgrad

-3 %

+22%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

256’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

256’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  10’
  -2’
  -
  8’
  1’
  -
  1’
  0
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  242’
  1’
  256’
  256’
  50’
  183’
  -
  -
  233’
  -
  233’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  12’
  23’
  256’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kvorning Design ApS 04.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Njalsgade 21E · DK-2300 København S 08.09.2022
Njalsgade 21E · DK-2300 København S 04.10.2018 07.09.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
741020 Kommunikationsdesign og grafisk design 04.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-04 04.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 04.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Arne Kvorning 04.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Arne Kvorning 04.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kvorning Design ApS

Njalsgade 21
2300 København S

CVR

39915855

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. oktober 2018

P-nummer

1024014009

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741020
Kommunikationsdesign og grafisk design

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med design og kommunikation, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-