Kødautomaten ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. okt. 2018
 • CVR 39914948

Virksomheden Kødautomaten ApS befinder sig i branchen "Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger" og har adresse i Bagsværd. De blev etableret i 2. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.032 DKK, mens den i 2021 var på -2.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.056 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

-332%

Egenkapital

16’ DKK

-30%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

-332%

Årets resultat

2022-7.056 DKK
2021-1.633 DKK
2020-11.776 DKK
2019-13.408 DKK

Likviditetsgrad

183 %

-25%
God

Afkastningsgrad

-20 %

-416%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

45 %

-23%
God

Overskudsgrad

-

Balance

36’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-156%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

36’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  0
  -
  0
  -7’
  -
  -7’
  -
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  -
  -
  36’
  36’
  50’
  -34’
  -
  -
  16’
  -
  16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  6’
  19’
  36’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kødautomaten ApS 02.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Ellestien 1 · DK-2880 Bagsværd 22.07.2023
Buddingevej 114 · DK-2800 Kongens Lyngby 01.03.2022 21.07.2023
Buddingevej 114 · DK-2800 Kongens Lyngby 02.10.2018 28.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger 02.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-02 02.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 02.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Morten Valentin Holm 02.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Valentin Holm 02.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kødautomaten ApS

Ellestien 1
2880 Bagsværd

CVR

39914948

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. oktober 2018

P-nummer

1024013274

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

472900
Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@kodbilen.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med detailsalg af ferske kødvarer og tilbehør hertil samt virksomhed i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-