Gregersen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2018
 • CVR 39913186

Virksomheden Gregersen Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Karlslunde. De blev etableret i 1. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.257 DKK, mens den i 2021 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -20.307 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-20’ DKK

-116%

Egenkapital

148’ DKK

-12%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-26’ DKK

-121%

Årets resultat

2022-20.307 DKK
2021127.990 DKK
202040.534 DKK
2019-5.154 DKK

Likviditetsgrad

118 %

-13%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-33%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

29 %

-30%
God

Overskudsgrad

-

Balance

509’ DKK

+25%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-67%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

425’ DKK

+32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  6’
  -6’
  -
  -20’
  -
  -20’
  -26’
  -
  -26’
  -6’
  -20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  83’
  83’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  83’
  -
  -
  -
  -
  2’
  425’
  509’
  40’
  108’
  -
  -
  148’
  -
  148’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  361’
  509’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Gregersen Holding ApS 12.10.2021
Gregersen Holding IvS 01.10.2018 11.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hovedgaden 10 · DK-2690 Karlslunde 01.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-12 12.10.2021
2018-10-01 01.10.2018 11.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.10.2021
5.000 DKK 01.10.2018 11.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 01.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Ole Gregersen 01.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Gregersen 01.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Gregersen Holding ApS

Hovedgaden 10
2690 Karlslunde

CVR

39913186

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2018

P-nummer

1024011417

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Ogpaint@outlook.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder og formueforvaltning, samt beslægtet aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-