Vibeke Schultz Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. okt. 2018
 • CVR 39912961

Virksomheden Vibeke Schultz Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bjerringbro. De blev etableret i 3. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -12.005 DKK, mens den i 2022 var på -11.611 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 57.670 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

58’ DKK

+387%

Egenkapital

236’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

58’ DKK

> +999%

Årets resultat

202357.670 DKK
202211.830 DKK
202140.709 DKK
2020158.262 DKK
2019310.858 DKK

Likviditetsgrad

268.294 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-5 %

-5%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

236’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

172’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  15’
  -
  -
  15’
  58’
  -
  58’
  -
  58’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  65’
  -
  -
  -
  -
  9’
  172’
  236’
  55’
  121’
  60’
  -
  236’
  -
  236’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  236’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vibeke Schultz Holding ApS 03.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Hindbærkrattet 83 · DK-8850 Bjerringbro 19.07.2022
Hindbærkrattet 83 · DK-8850 Bjerringbro 29.06.2022 18.07.2022
Hindbærkrattet 83 · DK-8850 Bjerringbro 11.04.2022 28.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-03 03.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
55.000 DKK 03.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 03.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Vibeke Schultz 03.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Vibeke Schultz 03.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vibeke Schultz Holding ApS

Hindbærkrattet 83
8850 Bjerringbro

CVR

39912961

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. oktober 2018

P-nummer

1024011247

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

29281339

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som at eje kapitalandele i et driftsselskab, formueforvaltning og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

55.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-