Way Ahead ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. sep. 2018
 • CVR 39911248

Virksomheden Way Ahead ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 30. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -82.479 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-82’ DKK

-561%

Egenkapital

143’ DKK

+130%

Omsætning

-

Resultat før skat

-82’ DKK

-561%

Årets resultat

2023-82.479 DKK
2022-12.479 DKK
20210 DKK
20200 DKK
2019-30.251 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-57 %

-188%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

143’ DKK

+130%

Bruttofortjeneste

-82’ DKK

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -82’
  -
  -
  -
  -82’
  -
  -
  -
  -
  -82’
  -
  -82’
  -
  -82’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  143’
  -
  -
  143’
  143’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  143’
  143’
  -
  -
  -
  143’
  -
  143’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  143’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Way Ahead ApS 30.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Melvillevej 9 · DK-2900 Hellerup 30.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-30 30.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.09.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jose Arnau Martinez 30.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jose Arnau Martinez 30.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Way Ahead ApS

Melvillevej 9
2900 Hellerup

CVR

39911248

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. september 2018

P-nummer

1024009048

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-