Velacur Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2018
 • CVR 39903687

Virksomheden Velacur Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Esbjerg N. De blev etableret i 1. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.750 DKK, mens den i 2021 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.827.127 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.827’ DKK

+233%

Egenkapital

5.737’ DKK

+200%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.827’ DKK

+233%

Årets resultat

20223.827.127 DKK
2021-2.874.344 DKK
2020283.500 DKK
20194.451.000 DKK

Likviditetsgrad

98 %

-3%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+67%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.909’ DKK

+207%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

168’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  0
  -
  0
  3.827’
  -
  3.827’
  -
  3.827’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.741’
  5.741’
  -
  -
  -
  -
  168’
  168’
  5.909’
  50’
  -29’
  -
  -
  5.737’
  -
  5.737’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  166’
  171’
  5.909’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Velacur Holding ApS 01.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Landlystvej 192 · DK-6715 Esbjerg N 01.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-01 01.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 01.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Rune Værndal 01.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rune Værndal 01.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Velacur Holding ApS

Landlystvej 192
6715 Esbjerg N

CVR

39903687

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2018

P-nummer

1024000970

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-