Selskabet 20180917 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. sep. 2018
 • CVR 39895056

Virksomheden Selskabet 20180917 Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kalvehave. De blev etableret i 17. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.960 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

+98%

Egenkapital

66’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+98%

Årets resultat

2023-3.960 DKK
2022-210.473 DKK
2021-185.375 DKK
2020-246.136 DKK
2019711.727 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

66’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -4’
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  -
  -
  65’
  65’
  -
  -
  1’
  1’
  -
  1’
  66’
  40’
  1’
  -
  -
  66’
  -
  66’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  66’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Selskabet 20180917 Holding ApS 08.03.2021
Selskabet 20180917 Holding IVS 17.09.2018 07.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bygaden 34 · DK-4771 Kalvehave 30.01.2024
Kroparken 9 · DK-3500 Værløse 17.09.2018 29.01.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 17.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-08 08.03.2021
2018-09-17 17.09.2018 07.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.03.2021
1 DKK 17.09.2018 07.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 17.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Finn Rene Jørgensen 01.07.2019
Judith Jørgensen 17.09.2018 01.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Finn Rene Jørgensen 01.07.2019
Judith Jørgensen 17.09.2018 01.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Selskabet 20180917 Holding ApS

Bygaden 34
4771 Kalvehave

CVR

39895056

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. september 2018

P-nummer

1023991981

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber samt enhver anden efter direktionens skøn hermed forbunden virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-