KF Ejendomme Pandrup ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. sep. 2018
 • CVR 39894173

Virksomheden KF Ejendomme Pandrup ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Pandrup. De blev etableret i 26. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 166.376 DKK, mens den i 2021 var på 217.548 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 51.678 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

52’ DKK

-43%

Egenkapital

405’ DKK

+15%

Omsætning

-

Resultat før skat

66’ DKK

-43%

Årets resultat

202251.678 DKK
202190.598 DKK
202070.196 DKK
2019-79.500 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-84%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

-28%
Svag

Soliditetsgrad

18 %

+18%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.204’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

166’ DKK

-24%

Gældsforpligtelser

1.768’ DKK

-7%

Tilgodehavende

3’ DKK

-86%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  166’
  -
  -47’
  -
  120’
  -
  -53’
  -
  -53’
  66’
  -
  66’
  -
  52’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.201’
  -
  -
  -
  -
  2.201’
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  2.204’
  50’
  355’
  -
  -
  405’
  -
  405’
  31’
  31’
  1.118’
  -
  -
  -
  1.151’
  -
  -
  463’
  -
  10’
  67’
  617’
  2.204’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KF Ejendomme Pandrup ApS 26.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Bransagervej 4 · DK-9490 Pandrup 26.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 26.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-26 26.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.09.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører. 26.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Kaj Bo Poulsen 26.09.2018
Frank Heidelbach 26.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kaj Bo Poulsen 26.09.2018
Frank Heidelbach 26.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KF Ejendomme Pandrup ApS

Bransagervej 4
9490 Pandrup

CVR

39894173

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. september 2018

P-nummer

1023990896

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at købe, sælge samt udleje fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-