JD Andersen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. sep. 2018
 • CVR 39893851

Virksomheden JD Andersen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 26. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 65.198 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

65’ DKK

+504%

Egenkapital

139’ DKK

+88%

Omsætning

-

Resultat før skat

64’ DKK

+574%

Årets resultat

202265.198 DKK
2021-16.143 DKK
202072.991 DKK
2019215.299 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

39 %

+182%
God

Soliditetsgrad

90 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

155’ DKK

+89%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  8’
  61’
  4’
  0
  -
  3’
  64’
  -
  64’
  -1’
  65’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  69’
  69’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  155’
  40’
  1’
  55’
  -
  139’
  -
  139’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  5’
  -
  15’
  155’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JD Andersen Holding ApS 13.08.2020
JD Andersen Holding IVS 26.09.2018 12.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Æblelunden 22 · DK-9800 Hjørring 03.05.2021
Æblelunden 22 · DK-9800 Hjørring 10.12.2020 02.05.2021
Æblelunden 22 · DK-9800 Hjørring 16.07.2020 09.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-13 13.08.2020
2018-09-26 26.09.2018 12.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.08.2020
25.000 DKK 26.09.2018 12.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jan Ditlev Andersen 26.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Ditlev Andersen 26.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JD Andersen Holding ApS

Æblelunden 22
9800 Hjørring

CVR

39893851

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. september 2018

P-nummer

1023990667

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er holdingvirksomhed med handel og investering, herunder besidde ejerandele i andre selskaber, samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-