Blum Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. sep. 2018
 • CVR 39892677

Virksomheden Blum Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 26. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -15.680 DKK, mens den i 2021 var på -6.700 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -500.304 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-500’ DKK

-251%

Egenkapital

616’ DKK

-45%

Omsætning

-

Resultat før skat

-504’ DKK

-251%

Årets resultat

2022-500.304 DKK
2021332.135 DKK
2020867.561 DKK
2019-5.826 DKK

Likviditetsgrad

68 %

+16%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

-214%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

58 %

-26%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.071’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

-16’ DKK

-134%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

308’ DKK

+66%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -16’
  -
  -1’
  -487’
  -488’
  -504’
  -
  -504’
  -
  -500’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  763’
  -
  -
  763’
  763’
  -
  -
  -
  -
  278’
  308’
  1.071’
  40’
  -187’
  -
  -
  616’
  -
  616’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  447’
  -
  -
  -
  7’
  1’
  454’
  1.071’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Blum Holding ApS 20.09.2021
Blum Holding IVS 26.09.2018 19.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Svanemosegårdsvej 7 · DK-1967 Frederiksberg C 02.12.2019
Gullandsgade 6 · DK-2300 København S 26.09.2018 01.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-14 14.09.2021
2018-09-26 26.09.2018 13.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.09.2021
100 DKK 26.09.2018 19.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.09.2021
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 26.09.2018 20.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Troels Blum 14.09.2021
Troels Blum 26.09.2018 20.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Troels Blum 26.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Blum Holding ApS

Svanemosegårdsvej 7
1967 Frederiksberg C

CVR

39892677

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. september 2018

P-nummer

1023989278

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

troels@blum.dk

Telefon

51820108

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med at foretage investeringer og eje aktier eller anparter i andre selskaber og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-