Mariebo ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. sep. 2018
 • CVR 39891476

Virksomheden Mariebo ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Esbjerg. De blev etableret i 26. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 286.794 DKK, mens den i 2022 var på 297.798 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 40.655 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

41’ DKK

-51%

Egenkapital

2.174’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

53’ DKK

-51%

Årets resultat

202340.655 DKK
202283.304 DKK
202187.668 DKK
202047.812 DKK
2019-

Likviditetsgrad

2 %

+39%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

-4%
Svag

Soliditetsgrad

32 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.810’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

287’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

4.637’ DKK

-2%

Tilgodehavende

34’ DKK

+40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  287’
  -
  -67’
  -
  220’
  -
  -167’
  -
  -167’
  53’
  -
  53’
  -12’
  41’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  6.776’
  -
  -
  -
  -
  6.776’
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  6.810’
  50’
  2.124’
  -
  -
  2.174’
  -
  2.174’
  -
  -
  1.961’
  -
  -
  -
  2.633’
  -
  -
  1.554’
  22’
  -
  -
  2.004’
  6.810’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mariebo ApS 26.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Hjertingvej 19 · DK-6700 Esbjerg 21.04.2020
Nørregade 22 · DK-6700 Esbjerg 26.09.2018 20.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2020
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 26.09.2018 31.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-28 28.05.2020
2018-09-26 26.09.2018 27.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.002 DKK 28.05.2020
50.000 DKK 26.09.2018 27.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktørerne i forening. 26.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Rene Pedersen 26.09.2018
Jan Schmidt Pedersen 26.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rene Pedersen 26.09.2018
Jan Schmidt Pedersen 26.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mariebo ApS

Hjertingvej 19
6700 Esbjerg

CVR

39891476

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. september 2018

P-nummer

1023987844

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i fast ejendom, udlejning og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktørerne i forening.

Registeret kapital

50.002 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-