Coding Moon ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. sep. 2018
 • CVR 39889641

Virksomheden Coding Moon ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 25. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 743.973 DKK, mens den i 2021 var på 297.870 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 105.118 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Mikkel Damm Vind.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

105’ DKK

+139%

Egenkapital

237’ DKK

+80%

Omsætning

-

Resultat før skat

140’ DKK

+139%

Årets resultat

2022105.118 DKK
202143.957 DKK
202074.312 DKK
201912.906 DKK

Likviditetsgrad

256 %

+11%
God

Afkastningsgrad

37 %

+37%
God

Soliditetsgrad

63 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

379’ DKK

+72%

Bruttofortjeneste

744’ DKK

+150%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

363’ DKK

+77%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  744’
  -602’
  -
  -
  142’
  -
  -2’
  -
  -2’
  140’
  -
  140’
  -35’
  105’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  -
  16’
  16’
  -
  41’
  -
  1’
  321’
  363’
  379’
  40’
  197’
  -
  -
  237’
  -
  237’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  -
  20’
  142’
  379’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Coding Moon ApS 24.03.2021
Coding Moon IVS 25.09.2018 23.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
J.M.Thieles Vej 10A · DK-1961 Frederiksberg C 28.09.2022
J.M.Thieles Vej 10A · DK-1961 Frederiksberg C 20.09.2021 27.09.2022
Sønder Boulevard 38 · DK-1720 København V 10.12.2020 19.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 25.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-24 24.03.2021
2018-09-25 25.09.2018 23.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.03.2021
1.000 DKK 25.09.2018 23.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 25.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Damm Vind 25.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Damm Vind 25.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Coding Moon ApS

J.M.Thieles Vej 10
1961 Frederiksberg C

CVR

39889641

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. september 2018

P-nummer

1023985450

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Formål

Virksomhedens formål er at udvikle IT systemer og nærtbeslægtede virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-