Thomns Holding Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. sep. 2018
 • CVR 39887525

Virksomheden Thomns Holding Aps befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nakskov. De blev etableret i 24. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -202.094 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-202’ DKK

-161%

Egenkapital

1.262’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-202’ DKK

-151%

Årets resultat

2022-202.094 DKK
2021329.470 DKK
202067.094 DKK
2019617.533 DKK

Likviditetsgrad

41 %

+63%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

92 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.372’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

45’ DKK

+56%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -11’
  -
  -11’
  -202’
  -
  -202’
  -
  -202’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  204’
  -
  -
  1.326’
  1.326’
  -
  -
  -
  0
  0
  45’
  1.372’
  50’
  1.058’
  -
  -
  1.262’
  -
  1.262’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  110’
  -
  0
  -
  -
  -
  110’
  1.372’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Thomns Holding Aps 24.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Sletten 7 · DK-4900 Nakskov 24.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-24 24.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.09.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 24.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Anders Thomns 24.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Thomns 24.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Thomns Holding Aps

Sletten 7
4900 Nakskov

CVR

39887525

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. september 2018

P-nummer

1023982877

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

thomns@mail.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning og at være holdingselskab, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-