CRIT Solutions ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. sep. 2018
 • CVR 39882965

Virksomheden CRIT Solutions ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Nivå. De blev etableret i 23. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.588.695 DKK, mens den i 2022 var på 1.368.997 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 137.853 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Brian Flemming Knutsson. I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Brian Flemming Knutsson.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

138’ DKK

+66%

Egenkapital

360’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

178’ DKK

+64%

Årets resultat

2023137.853 DKK
202282.889 DKK
2021165.479 DKK
2020289.108 DKK
2019254.374 DKK

Likviditetsgrad

193 %

+3%
God

Afkastningsgrad

24 %

God

Soliditetsgrad

48 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

745’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

1.589’ DKK

+16%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

744’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.589’
  -1.334’
  -77’
  -
  178’
  -
  -1’
  -
  -1’
  178’
  -
  178’
  -40’
  138’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  1’
  -
  285’
  -
  59’
  399’
  744’
  745’
  40’
  185’
  135’
  -
  360’
  -
  360’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  -
  -
  41’
  -
  -
  385’
  745’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CRIT Solutions ApS 20.03.2020
CRIT Solutions IVS 23.09.2018 19.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Eskildsvej 2 · DK-2990 Nivå 23.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 23.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-20 20.03.2020
2018-09-23 23.09.2018 19.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.03.2020
1 DKK 23.09.2018 19.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 23.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Brian Flemming Knutsson 23.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Flemming Knutsson 23.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CRIT Solutions ApS

Eskildsvej 2
2990 Nivå

CVR

39882965

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. september 2018

P-nummer

1023977229

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at udføre konsulent virksomhed indenfor informationsteknologi.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-