Skougaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. sep. 2018
 • CVR 39879506

Virksomheden Skougaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Middelfart. De blev etableret i 21. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -12.062 DKK, mens den i 2022 var på -7.385 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 480.044 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

480’ DKK

+144%

Egenkapital

-261’ DKK

+65%

Omsætning

-

Resultat før skat

594’ DKK

+154%

Årets resultat

2023480.044 DKK
2022-1.096.670 DKK
2021636.465 DKK
2020-53.877 DKK
2019-49.655 DKK

Likviditetsgrad

13 %

-39%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-309 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-1.301 %

-46%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

20’ DKK

-76%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-63%

Gældsforpligtelser

281’ DKK

-66%

Tilgodehavende

20’ DKK

-39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -50’
  -
  -62’
  698’
  -42’
  -
  656’
  594’
  -
  594’
  -114’
  480’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  20’
  50’
  -311’
  -
  -
  -261’
  -
  -261’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  122’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  159’
  20’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Skougaard Holding ApS 21.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Finlandsvej 29 · DK-5500 Middelfart 21.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-21 21.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.09.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 21.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Michael Bonde Skougaard 21.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Bonde Skougaard 21.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Skougaard Holding ApS

Finlandsvej 29
5500 Middelfart

CVR

39879506

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. september 2018

P-nummer

1023974793

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

michaelskougaard@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og foretage investeringer og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-