KTF Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. sep. 2018
 • CVR 39878771

Virksomheden KTF Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 20. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -95.498 DKK, mens den i 2022 var på -7.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 233.648 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

234’ DKK

+515%

Egenkapital

2.984’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

215’ DKK

+399%

Årets resultat

2023233.648 DKK
2022-56.242 DKK
20213.237.125 DKK
2020-2.052 DKK
2019-4.874 DKK

Likviditetsgrad

1.249 %

-84%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.114’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-95’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.614’ DKK

+204%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -95’
  -
  -
  -
  -
  313’
  -3’
  -
  311’
  215’
  -
  215’
  -19’
  234’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.500’
  1.500’
  -
  -
  -
  -
  1.135’
  1.614’
  3.114’
  50’
  2.934’
  -
  -
  2.984’
  -
  2.984’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  129’
  3.114’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KTF Invest ApS 20.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Frederik VI's Alle 12 · DK-2000 Frederiksberg 20.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-20 20.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.09.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 20.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Torben Bring Friedrichsen 01.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Bring Friedrichsen 20.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KTF Invest ApS

Frederik VI's Alle 12
2000 Frederiksberg

CVR

39878771

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. september 2018

P-nummer

1023973746

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tf@friedrichsen.eu

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at investere i IT relaterede virksomheder.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-