NN Scandinavian Beauty ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. sep. 2018
 • CVR 39870975

Virksomheden NN Scandinavian Beauty ApS befinder sig i branchen "Skønheds- og hudpleje" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 18. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -26.025 DKK, mens den i 2022 var på 21.480 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.273 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-19’ DKK

-190%

Egenkapital

18’ DKK

-52%

Omsætning

-

Resultat før skat

-26’ DKK

-222%

Årets resultat

2023-19.273 DKK
202221.417 DKK
2021-6.635 DKK
2020-7.710 DKK
2019-19.980 DKK

Likviditetsgrad

191 %

+20%
God

Afkastningsgrad

-69 %

-423%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

48 %

+28%
God

Overskudsgrad

-

Balance

37’ DKK

-63%

Bruttofortjeneste

-26’ DKK

-221%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

37’ DKK

-63%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -26’
  -
  -
  -
  -26’
  -
  -
  -
  -
  -26’
  -
  -26’
  -
  -19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  37’
  37’
  50’
  -32’
  -
  -
  18’
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  37’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NN Scandinavian Beauty ApS 18.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Grøndalshuse 20 · DK-3460 Birkerød 05.05.2021
Platanvej 24 · DK-1810 Frederiksberg C 05.06.2020 04.05.2021
Platanvej 24 · DK-3600 Frederikssund 18.09.2018 04.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
960220 Skønheds- og hudpleje 18.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-22 22.03.2023
2018-09-18 18.09.2018 21.03.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.09.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 18.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Neel van den Engh-Hansen 18.09.2018
Nina Virginia Hanson 18.09.2018 25.05.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Neel van den Engh-Hansen 18.09.2018
Nina Virginia Hanson 18.09.2018 25.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NN Scandinavian Beauty ApS

Grøndalshuse 20
3460 Birkerød

CVR

39870975

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. september 2018

P-nummer

1023964852

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • ShopEssentials ApS
 • ShopEssentials.dk ApS

Branchekode

960220
Skønheds- og hudpleje

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

neel@vandenengh.dk

Telefon

40541796

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at sælge beauty produkter samt nærtbeslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller