Liselotte Müller Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. sep. 2018
 • CVR 39866722

Virksomheden Liselotte Müller Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 12. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.193.412 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.193’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.233’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.193’ DKK

> +999%

Årets resultat

20221.193.412 DKK
2021-1.030 DKK
20200 DKK
20190 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

84 %

+413%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.473’ DKK

+517%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

404’ DKK

+935%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  1.193’
  -
  1.193’
  0
  1.193’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.070’
  1.070’
  -
  -
  -
  -
  403’
  404’
  1.473’
  40’
  1.193’
  -
  -
  1.233’
  -
  1.233’
  -
  -
  -
  -
  215’
  -
  240’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.473’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Liselotte Müller Holding ApS 24.08.2021
Liselotte Müller Holding IVS 12.09.2018 23.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Fåborgvej 54 · DK-4000 Roskilde 12.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-24 24.08.2021
2018-09-12 12.09.2018 23.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.08.2021
2 DKK 12.09.2018 23.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Liselotte Müller 12.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Liselotte Müller 12.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Liselotte Müller Holding ApS

Fåborgvej 54
4000 Roskilde

CVR

39866722

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. september 2018

P-nummer

1023960164

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@woldike.net

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-