CP Mortensen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. sep. 2018
 • CVR 39854864

Virksomheden CP Mortensen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 11. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.617 DKK, mens den i 2022 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 509.883 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

510’ DKK

-10%

Egenkapital

3.377’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

521’ DKK

-6%

Årets resultat

2023509.883 DKK
2022567.126 DKK
2021510.234 DKK
2020355.705 DKK
2019421.667 DKK

Likviditetsgrad

306 %

-12%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.608’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

708’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -1’
  -
  -1’
  521’
  -
  521’
  -11’
  510’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.203’
  -
  -
  2.900’
  2.900’
  -
  -
  294’
  1’
  277’
  708’
  3.608’
  50’
  2.592’
  -
  -
  3.377’
  -
  3.377’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  232’
  3.608’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CP Mortensen Holding ApS 11.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Teglvænget 131A · DK-7400 Herning 30.09.2018
Teglvænget 131A · DK-7400 Herning 11.09.2018 29.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-11 11.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.09.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 11.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Per Svingel Mortensen 11.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Svingel Mortensen 11.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CP Mortensen Holding ApS

Teglvænget 131
7400 Herning

CVR

39854864

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. september 2018

P-nummer

1023946366

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-