ToChange ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. sep. 2018
 • CVR 39851296

Virksomheden ToChange ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 4. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 330.645 DKK, mens den i 2022 var på -6.679 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 258.455 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

258’ DKK

-38%

Egenkapital

2.011’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

331’ DKK

-26%

Årets resultat

2023258.455 DKK
2022418.805 DKK
2021659.699 DKK
2020476.406 DKK
2019396.875 DKK

Likviditetsgrad

1.971 %

+154%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

95 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.118’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

331’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.118’ DKK

+78%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  331’
  -
  -
  -
  -
  54’
  -3’
  -50’
  1’
  331’
  -
  331’
  -73’
  258’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  153’
  80’
  1.776’
  2.118’
  2.118’
  40’
  1.971’
  -
  -
  2.011’
  -
  2.011’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  73’
  7’
  -
  107’
  2.118’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ToChange ApS 11.10.2021
ToChange IVS 04.09.2018 10.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Håndværkervej 10B · DK-4000 Roskilde 14.11.2021
Københavnsvej 81 · DK-4000 Roskilde 25.01.2021 13.11.2021
Københavnsvej 81 · DK-4000 Roskilde 04.09.2018 24.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-11 11.10.2021
2018-09-04 04.09.2018 10.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.10.2021
25.000 DKK 04.09.2018 10.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 04.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Per Henrik Gowertz Rasmussen 04.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Henrik Gowertz Rasmussen 04.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ToChange ApS

Håndværkervej 10
4000 Roskilde

CVR

39851296

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. september 2018

P-nummer

1023942328

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-