DTJ Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. sep. 2018
 • CVR 39849895

Virksomheden DTJ Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarup. De blev etableret i 7. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 38.861 DKK, mens den i 2021 var på -1.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 227.144 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

227’ DKK

-20%

Egenkapital

1.909’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

229’ DKK

-18%

Årets resultat

2022227.144 DKK
2021282.787 DKK
2020117.171 DKK
2019407.771 DKK
201840.917 DKK

Likviditetsgrad

20 %

-92%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

> +999%
Svag

Soliditetsgrad

79 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.406’ DKK

+25%

Bruttofortjeneste

39’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

99’ DKK

-84%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  39’
  -
  -9’
  -
  30’
  -
  -26’
  -
  -26’
  229’
  -
  229’
  -2’
  227’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  802’
  687’
  -
  -
  1.506’
  2.307’
  -
  -
  50’
  18’
  -
  99’
  2.406’
  -
  568’
  -
  -
  1.909’
  -
  1.909’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  151’
  497’
  2.406’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DTJ Holding ApS 25.09.2019
Thinggaard Vissenbjerg Holding ApS 07.09.2018 24.09.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Aarupvej 3A · DK-5560 Aarup 02.06.2022
Teglværksvej 45 · DK-5492 Vissenbjerg 07.09.2018 01.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-09-25 25.09.2019
2018-09-07 07.09.2018 24.09.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.09.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Thinggaard Jensen 07.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Thinggaard Jensen 07.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DTJ Holding ApS

Aarupvej 3
5560 Aarup

CVR

39849895

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. september 2018

P-nummer

1023940457

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

111dtj@gmail.com

Telefon

29901975

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage investeringer i unoterede anparter og investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-