PMO 2018 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. sep. 2018
 • CVR 39844656

Virksomheden PMO 2018 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Dragør. De blev etableret i 8. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 194.037 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

194’ DKK

-17%

Egenkapital

467’ DKK

+71%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022194.037 DKK
2021232.822 DKK
20200 DKK
20190 DKK

Likviditetsgrad

100 %

0%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

90 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

521’ DKK

+53%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

54’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  194’
  194’
  -
  -
  -
  -
  194’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  467’
  -
  -
  467’
  467’
  -
  -
  -
  54’
  -
  54’
  521’
  40’
  -
  -
  -
  467’
  -
  467’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  54’
  54’
  521’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PMO 2018 ApS 16.08.2021
PMO 2018 IVS 08.09.2018 15.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bachersmindevej 11 · DK-2791 Dragør 10.08.2023
Kildevældets Alle 10 · DK-2600 Glostrup 17.08.2021 09.08.2023
Kroparken 9 · DK-3500 Værløse 08.09.2018 16.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-16 16.08.2021
2018-09-08 08.09.2018 15.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.08.2021
1 DKK 08.09.2018 15.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 08.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Petter Olsson 12.04.2023
Petter Olsson 16.08.2021
Petter Olsson 16.08.2021 23.03.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Petter Olsson 01.01.2021 23.03.2023
Petter Olsson 01.01.2021
Finn Rene Jørgensen 08.09.2018 01.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PMO 2018 ApS

Bachersmindevej 11
2791 Dragør

CVR

39844656

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. september 2018

P-nummer

1023934139

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@sewerplan.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber samt enhver anden efter direktionens skøn hermed forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-