Rose Park ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. aug. 2018
 • CVR 39842785

Virksomheden Rose Park ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Bramming. De blev etableret i 27. august 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 57.889 DKK, mens den i 2021 var på -15.871 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -23.906 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Shuang Zhao Winkel.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-24’ DKK

+24%

Egenkapital

27’ DKK

-41%

Omsætning

-

Resultat før skat

-29’ DKK

+28%

Årets resultat

2022-23.906 DKK
2021-31.425 DKK
2020-20.010 DKK
2019-2.717 DKK

Likviditetsgrad

1 %

+52%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

+464%
Svag

Soliditetsgrad

1 %

-41%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3.153’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

58’ DKK

+465%

Gældsforpligtelser

3.126’ DKK

+1%

Tilgodehavende

24’ DKK

+58%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  58’
  -
  -
  -
  58’
  -
  -87’
  -
  -87’
  -29’
  -
  -29’
  -5’
  -24’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.129’
  -
  -
  -
  -
  3.129’
  -
  -
  -
  -
  4’
  24’
  3.153’
  50’
  -23’
  -
  -
  27’
  -
  27’
  -
  -
  990’
  -
  -
  -
  990’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.136’
  3.153’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Rose Park ApS 27.08.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Rosenparken 36 · DK-6740 Bramming 27.08.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 27.08.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-08-27 27.08.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.08.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Shuang Zhao Winkel 27.08.2018

Direktører

Navn Fra Til
Shuang Zhao Winkel 27.08.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Shuang Zhao Winkel 27.08.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Rose Park ApS

Rosenparken 36
6740 Bramming

CVR

39842785

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. august 2018

P-nummer

1023932160

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@chinaexpert.dk

Telefon

30647117

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed primært med ejendomsudlejning samt salg af tjeneste ydelse og varer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Shuang Zhao Winkel

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-