Cormeum ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. aug. 2018
 • CVR 39842181

Virksomheden Cormeum ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Faxe Ladeplads. De blev etableret i 28. august 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 9.147 DKK, mens den i 2022 var på -18.965 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 9.147 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

9’ DKK

+148%

Egenkapital

-95’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

9’ DKK

+148%

Årets resultat

20239.147 DKK
2022-19.039 DKK
2021-19.653 DKK
2020-64.504 DKK
2019-49.492 DKK

Likviditetsgrad

32 %

+134%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

18 %

+116%
God

Soliditetsgrad

-188 %

+70%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

51’ DKK

+208%

Bruttofortjeneste

9’ DKK

+148%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

47’ DKK

+186%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  9’
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  -
  9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  -
  -
  -
  1’
  41’
  47’
  51’
  50’
  -145’
  -
  -
  -95’
  -
  -95’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  146’
  51’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Cormeum ApS 28.08.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Strandstien 4 · DK-4654 Faxe Ladeplads 23.08.2021
Nøddevænget 2 · DK-4690 Haslev 13.10.2019 22.08.2021
Cortex Park 24G · DK-5230 Odense M 27.12.2018 12.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 28.08.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-08-28 28.08.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.08.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 28.08.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Bilde 28.08.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Bilde 28.08.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Cormeum ApS

Strandstien 4
4654 Faxe Ladeplads

CVR

39842181

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. august 2018

P-nummer

1023931687

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bilde61@gmail.com

Telefon

40254506

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drive virksomhed med rådgivning af andre virksomheder, herunder investeringsrådgivning samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabets formål er endvidere at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-