MedEd ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. aug. 2018
 • CVR 39840391

Virksomheden MedEd ApS befinder sig i branchen "Anden undervisning i.a.n." og har adresse i København SV. De blev etableret i 24. august 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 46.445 DKK, mens den i 2021 var på 105.674 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 9.403 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Morten Djørup Lindkvist.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

9’ DKK

-83%

Egenkapital

50’ DKK

-48%

Omsætning

-

Resultat før skat

16’ DKK

-77%

Årets resultat

20229.403 DKK
202155.734 DKK
202052.935 DKK
201993.496 DKK

Likviditetsgrad

355 %

+105%
God

Afkastningsgrad

29 %

-23%
God

Soliditetsgrad

77 %

+60%
God

Overskudsgrad

-

Balance

64’ DKK

-68%

Bruttofortjeneste

46’ DKK

-56%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

52’ DKK

-71%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  46’
  -20’
  -8’
  -
  18’
  0
  -
  -
  0
  16’
  -
  16’
  -7’
  9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  12’
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  -
  -
  5’
  46’
  52’
  64’
  40’
  1’
  9’
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  15’
  64’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MedEd ApS 14.09.2020
MedEd IVS 24.08.2018 13.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
George Marshalls Vej 27 · DK-2450 København SV 08.02.2021
Krusågade 21 · DK-1719 København V 24.08.2018 07.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
855900 Anden undervisning i.a.n. 24.08.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-14 14.09.2020
2018-08-24 24.08.2018 13.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.09.2020
1 DKK 24.08.2018 13.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 24.08.2018

Direktører

Navn Fra Til
Morten Djørup Lindkvist 24.08.2018
Morten Djørup Lindkvist-Viggers 24.08.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Djørup Lindkvist-Viggers 24.08.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MedEd ApS

George Marshalls Vej 27
2450 København SV

CVR

39840391

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. august 2018

P-nummer

1023929704

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

855900
Anden undervisning i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lindkvist.morten@gmail.com

Telefon

22381615

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at afholde foredrag, konferencer, undervise samt virksomhed der er naturligt forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-