Guthardt Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. sep. 2018
 • CVR 39839504

Virksomheden Guthardt Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brenderup Fyn. De blev etableret i 5. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -5.739 DKK, mens den i 2020 var på -3.073 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.449.485 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.449’ DKK

+37%

Egenkapital

12.915’ DKK

+23%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.612’ DKK

+41%

Årets resultat

20212.449.485 DKK
20201.781.487 DKK
20192.898.551 DKK

Likviditetsgrad

1.815 %

+204%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-63%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13.353’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-87%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.943’ DKK

+18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  653’
  -5’
  -
  648’
  2.612’
  -
  2.612’
  -
  2.449’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.409’
  -
  -
  5.409’
  5.409’
  -
  -
  1.597’
  15’
  108’
  7.943’
  13.353’
  50’
  10.460’
  56’
  -
  12.915’
  -
  12.915’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  414’
  -
  -
  -
  -
  10’
  438’
  13.353’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Guthardt Holding ApS 05.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Strandgårdsvej 111 · DK-5464 Brenderup Fyn 21.11.2020
Storegade 48 · DK-5592 Ejby 08.11.2018 20.11.2020
Storegade 48 · DK-5592 Ejby 05.09.2018 07.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 05.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-05 05.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.09.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 05.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Hansen 05.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Hansen 05.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Guthardt Holding ApS

Strandgårdsvej 111
5464 Brenderup Fyn

CVR

39839504

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. september 2018

P-nummer

1023928643

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

post@mj-serviceaps.dk

Telefon

51843250

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-