Anthony Meldgaard Holding ApS

TVANGSOPLØST
 • APS
 • Etableret 4. sep. 2018
 • CVR 39839032

Virksomheden Anthony Meldgaard Holding ApS befinder sig i branchen "Aktiviteter vedrørende fysisk velvære" og har adresse i Aarhus V. De blev etableret i 4. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Anthony Meldgaard Holding ApS 10.08.2021 12.09.2023
LiftMeUp IVS 04.09.2018 09.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Majvej 28 · DK-8210 Aarhus V 04.09.2018 12.09.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære 04.09.2018 12.09.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-10 10.08.2021 12.09.2023
2018-09-04 04.09.2018 09.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.001 DKK 10.08.2021 12.09.2023
1 DKK 04.09.2018 09.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 04.09.2018 16.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Anthony Meldgaard Pedersen 04.09.2018
Anthony Meldgaard Pedersen 04.09.2018 16.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anthony Meldgaard Pedersen 04.09.2018
Anthony Meldgaard Pedersen 04.09.2018 12.09.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Anthony Meldgaard Holding ApS

Majvej 28
8210 Aarhus V

CVR

39839032

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. september 2018

P-nummer

1023927795

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

960400
Aktiviteter vedrørende fysisk velvære

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er Velvære

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.001 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-