Brobak Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. aug. 2018
 • CVR 39825341

Virksomheden Brobak Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hirtshals. De blev etableret i 31. august 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 92.545 DKK, mens den i 2022 var på 54.676 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 227.242 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

227’ DKK

> +999%

Egenkapital

659’ DKK

+53%

Omsætning

-

Resultat før skat

291’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023227.242 DKK
202219.762 DKK
2021379.574 DKK
2020-7.195 DKK
2019-10.058 DKK

Likviditetsgrad

3 %

-88%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

Svag

Soliditetsgrad

21 %

-22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.079’ DKK

+95%

Bruttofortjeneste

93’ DKK

+69%

Gældsforpligtelser

2.282’ DKK

+113%

Tilgodehavende

39’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  93’
  -
  -
  -
  93’
  0
  -83’
  -
  -83’
  291’
  -
  291’
  -64’
  227’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  3.040’
  -
  -
  -
  -
  3.040’
  12’
  -
  -
  18’
  1’
  39’
  3.079’
  50’
  609’
  -
  -
  659’
  -
  659’
  138’
  138’
  882’
  -
  -
  -
  882’
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  1.400’
  3.079’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Brobak Holding ApS 31.08.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Nordsøvej 6 · DK-9850 Hirtshals 31.08.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 31.08.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-08-31 31.08.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 31.08.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 31.08.2018

Direktører

Navn Fra Til
Michael Vestergård Brobak 31.08.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Vestergård Brobak 31.08.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Brobak Holding ApS

Nordsøvej 6
9850 Hirtshals

CVR

39825341

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. august 2018

P-nummer

1023912259

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og investere i andre virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-