Handy1 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. aug. 2018
 • CVR 39822571

Virksomheden Handy1 ApS befinder sig i branchen "Kombinerede serviceydelser" og har adresse i København S. De blev etableret i 24. august 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.045 DKK, mens den i 2022 var på 37.826 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.899 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

-122%

Egenkapital

34’ DKK

-76%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

-121%

Årets resultat

2023-5.899 DKK
202227.250 DKK
202123.295 DKK
202039.657 DKK
201990.278 DKK

Likviditetsgrad

127 %

-80%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

-117%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

21 %

-73%
God

Overskudsgrad

-

Balance

161’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-116%

Gældsforpligtelser

126’ DKK

+259%

Tilgodehavende

161’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -7’
  -
  -7’
  -1’
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  158’
  161’
  161’
  40’
  -6’
  -
  -
  34’
  -
  34’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  119’
  -
  -
  -
  -
  6’
  126’
  161’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Handy1 ApS 06.10.2021
Handy1 IVS 24.08.2018 05.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Badensgade 35 · DK-2300 København S 26.10.2021
Tværvej 12 · DK-2791 Dragør 24.08.2018 25.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
811000 Kombinerede serviceydelser 24.08.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-06 06.10.2021
2018-08-24 24.08.2018 05.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.10.2021
1 DKK 24.08.2018 05.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 24.08.2018

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Søndergaard 24.08.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Søndergaard 24.08.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Handy1 ApS

Badensgade 35
2300 København S

CVR

39822571

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. august 2018

P-nummer

1023908820

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

811000
Kombinerede serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

flemming2@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive ejendomsservice og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-