Bug-Innovation ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. aug. 2018
 • CVR 39817322

Virksomheden Bug-Innovation ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner" og har adresse i Skævinge. De blev etableret i 28. august 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -869 DKK, mens den i 2022 var på 82.774 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.833 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Johs Peter Sterlie.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-106%

Egenkapital

-55’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-106%

Årets resultat

2023-4.833 DKK
202276.177 DKK
2021-141.139 DKK
2020-20.457 DKK
2019-5.000 DKK

Likviditetsgrad

33 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-106%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-13 %

-11%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

418’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-101%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

156’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -4’
  -
  -5’
  -
  0
  -
  0
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  155’
  155’
  -
  106’
  -
  106’
  -
  -
  -
  -
  261’
  -
  -
  110’
  13’
  7’
  156’
  418’
  40’
  -95’
  -
  -
  -55’
  -
  -55’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  473’
  418’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bug-Innovation ApS 03.10.2021
Bug-Innovation IVS 28.08.2018 02.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ny Harløsevej 27 · DK-3320 Skævinge 01.07.2022
Pilehøj Vænge 8B · DK-3460 Birkerød 25.09.2020 30.06.2022
Klintedalen 38 · DK-3520 Farum 28.08.2018 24.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
283000 Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner 28.08.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-03 03.10.2021
2018-08-28 28.08.2018 02.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.10.2021
1 DKK 28.08.2018 02.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af Johs Peter Sterlie 28.08.2018

Direktører

Navn Fra Til
Johs Peter Sterlie 28.08.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johs Peter Sterlie 28.08.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bug-Innovation ApS

Ny Harløsevej 27
3320 Skævinge

CVR

39817322

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. august 2018

P-nummer

1023903314

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Buginnovation ApS

Branchekode

283000
Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontor@bug-farm.dk

Telefon

91101091

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udvikle maskiner til produktion af insekter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af Johs Peter Sterlie

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Stifter

Revisor

-