Dema Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. aug. 2018
 • CVR 39812509

Virksomheden Dema Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Glostrup. De blev etableret i 23. august 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.084 DKK, mens den i 2021 var på -1.831 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.372 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-102%

Egenkapital

239’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

-102%

Årets resultat

2022-4.372 DKK
2021203.786 DKK
202099.957 DKK
201996.591 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1 %

-72%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

239’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-68%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

239’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  239’
  239’
  239’
  40’
  199’
  -
  -
  239’
  -
  239’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  239’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dema Invest ApS 28.09.2021
Dema Invest IVS 23.08.2018 27.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Rødkælkevej 144 · DK-2600 Glostrup 11.05.2022
Naverland 34 · DK-2600 Glostrup 22.01.2020 10.05.2022
Farverland 5B · DK-2600 Glostrup 23.08.2018 21.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.08.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-28 28.09.2021
2018-08-23 23.08.2018 27.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.09.2021
1 DKK 23.08.2018 27.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 23.08.2018

Direktører

Navn Fra Til
Helle Annelise Jørgensen 23.08.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Helle Annelise Jørgensen 23.08.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dema Invest ApS

Rødkælkevej 144
2600 Glostrup

CVR

39812509

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. august 2018

P-nummer

1023897632

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Helle@hjbr.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele samt deraf beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-