FUHS Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. aug. 2018
 • CVR 39810573

Virksomheden FUHS Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 24. august 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1 DKK, mens den i 2021 var på -3.056 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -50 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

-101%

Egenkapital

50’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-50 DKK
20219.943 DKK
202032.592 DKK
2019-1 DKK

Likviditetsgrad

42 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

67 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

75’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

+100%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

10’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  65’
  65’
  -
  -
  -
  -
  10’
  10’
  75’
  40’
  10’
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  -
  0
  25’
  75’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FUHS Holding ApS 31.05.2021
FUHS Holding IVS 24.08.2018 30.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Birkegårdsvej 9 · DK-3200 Helsinge 24.08.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.08.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-31 31.05.2021
2018-08-24 24.08.2018 30.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 31.05.2021
1.000 DKK 24.08.2018 30.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 24.08.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jan Karsten Jensen Fuhs 24.08.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Karsten Jensen Fuhs 24.08.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FUHS Holding ApS

Birkegårdsvej 9
3200 Helsinge

CVR

39810573

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. august 2018

P-nummer

1023895052

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

fuhs@live.dk

Telefon

40717314

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at investere i kapitalandele i tilknyttede selskaber, samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-