Jumisolo Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. aug. 2018
 • CVR 39802511

Virksomheden Jumisolo Holding ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 21. august 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -42.673 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-43’ DKK

-102%

Egenkapital

915’ DKK

-15%

Omsætning

-

Resultat før skat

-43’ DKK

-102%

Årets resultat

2023-42.673 DKK
20222.382.831 DKK
2021-39.358 DKK
2020-36.414 DKK
2019-31.438 DKK

Likviditetsgrad

2.371 %

-64%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

46 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.981’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

1.066’ DKK

+2%

Tilgodehavende

967’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  9’
  -9’
  5’
  -39’
  -
  -34’
  -43’
  -
  -43’
  -
  -43’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.014’
  1.014’
  -
  -
  -
  -
  18’
  967’
  1.981’
  50’
  743’
  122’
  -
  915’
  -
  915’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.025’
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  41’
  1.981’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jumisolo Holding ApS 21.08.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Egetoften 13 · DK-7500 Holstebro 21.08.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 21.08.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-10 10.12.2020
2018-08-21 21.08.2018 09.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.08.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 21.08.2018

Direktører

Navn Fra Til
René Jeppesen 21.08.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
René Jeppesen 21.08.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jumisolo Holding ApS

Egetoften 13
7500 Holstebro

CVR

39802511

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. august 2018

P-nummer

1023886258

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje anparter og aktier i erhvervsvirksomheder.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-