Copenhagen ManPower ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. aug. 2018
 • CVR 39799375

Virksomheden Copenhagen ManPower ApS befinder sig i branchen "Reparation af jern- og metalvarer" og har adresse i Dragør. De blev etableret i 17. august 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 12.047 DKK, mens den i 2022 var på 81.217 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.077 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jakob Hoppe.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-112%

Egenkapital

130’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-112%

Årets resultat

2023-4.077 DKK
202234.904 DKK
202125.720 DKK
202018.676 DKK
20194.731 DKK

Likviditetsgrad

155 %

-1%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-110%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

35 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

367’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

12’ DKK

-85%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

367’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  12’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  0
  -
  0
  -5’
  -
  -5’
  -1’
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  367’
  367’
  50’
  80’
  -
  -
  130’
  -
  130’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  237’
  367’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Copenhagen ManPower ApS 17.08.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Fælledvej 157E · DK-2791 Dragør 17.08.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
331100 Reparation af jern- og metalvarer 17.08.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-08-17 17.08.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.08.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 17.08.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Hoppe 17.08.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Hoppe 17.08.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Copenhagen ManPower ApS

Fælledvej 157
2791 Dragør

CVR

39799375

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. august 2018

P-nummer

1023882848

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

331100
Reparation af jern- og metalvarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af mandskab samt rør- og stål fabrikation.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-