Mommys Circus ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. aug. 2018
 • CVR 39798670

Virksomheden Mommys Circus ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 16. august 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -8.328 DKK, mens den i 2020 var på 4.211 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.462 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

+71%

Egenkapital

-110’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

-355%

Årets resultat

2021-8.462 DKK
2020-29.687 DKK
201940.009 DKK
2018-161.806 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-45%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1.068 %

-436%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-14.096 %

-84%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1’ DKK

-41%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-298%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  0
  -
  0
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  1’
  50’
  -160’
  -
  -
  -110’
  -
  -110’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  111’
  1’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mommys Circus ApS 16.08.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 110A · DK-2900 Hellerup 18.08.2021
Strandvejen 12 · DK-2100 København Ø 02.04.2019 17.08.2021
Rebekkavej 14 · DK-2900 Hellerup 16.08.2018 01.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet 16.08.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-08-16 16.08.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.08.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den administrerende direktør, eller af en direktør i forening med den administrerende direktør. 16.08.2018

Direktører

Navn Fra Til
Sara Maria Franch-Mærkedahl 16.08.2018
Christopher Anderson 16.08.2018 23.01.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Sara Maria Franch-Mærkedahl 21.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sara Maria Franch-Mærkedahl 16.08.2018
Christopher Anderson 16.08.2018 21.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mommys Circus ApS

Strandvejen 110
2900 Hellerup

CVR

39798670

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. august 2018

P-nummer

1023881949

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Mimis Circus ApS
 • Mommy's Circus ApS

Branchekode

479116
Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sm@saramaria.dk

Telefon

26797401

Formål

Selskabets formål er at drive produktion og salg af produkter til børn, have agentur på produkter til børn, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør, eller af en direktør i forening med den administrerende direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-