MK Breje ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. aug. 2018
 • CVR 39790882

Virksomheden MK Breje ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Bredebro. De blev etableret i 17. august 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 100.108 DKK, mens den i 2021 var på 148.662 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 17.995 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

18’ DKK

-79%

Egenkapital

73’ DKK

+33%

Omsætning

-

Resultat før skat

56’ DKK

-46%

Årets resultat

202217.995 DKK
202184.747 DKK
2020-12.133 DKK
2019-

Likviditetsgrad

2 %

-88%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

12 %

-34%
God

Soliditetsgrad

11 %

+43%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

668’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

100’ DKK

-33%

Gældsforpligtelser

586’ DKK

-12%

Tilgodehavende

3’ DKK

-90%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  100’
  -
  -22’
  -
  79’
  -
  -22’
  -
  -22’
  56’
  -
  56’
  -
  18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  665’
  -
  -
  -
  -
  665’
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  668’
  50’
  20’
  -
  -
  73’
  -
  73’
  10’
  10’
  290’
  -
  -
  -
  428’
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  158’
  668’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MK Breje ApS 17.08.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Brogade 13 · DK-6261 Bredebro 21.11.2018
Borgvej 10 · DK-6261 Bredebro 17.08.2018 20.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 17.08.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-26 26.04.2022
2018-08-17 17.08.2018 25.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.08.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 26.04.2022
Selskabet tegnes af en direktør. 17.08.2018 05.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Mikael Kristian Søgaard Kristensen 17.08.2018 05.04.2022
Mikael Kristian Søgaard Kristensen 17.08.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikael Kristian Søgaard Kristensen 17.08.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MK Breje ApS

Brogade 13
6261 Bredebro

CVR

39790882

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. august 2018

P-nummer

1023873482

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mk@mkmetaldesign.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og udlejning af erhvervsejendomme

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-