Monthe ApS

Positive (2)
Neutrale (1)
Negative (1)

Data er baseret på en statistisk analyse af offentlig tilgængelig virksomhedsdata (fx CVR.dk) og seneste årsrapport.

Information om nøglepersoner
Ingen personer med relation til virksomheden har konkurser eller tvangsopløste selskaber bag sig indenfor de sidste tre år.
Konkurser i branchen
Virksomheden er i en branche, hvor der er færre konkurser end gennemsnittet

Fællesskabet har i alt givet 389.182 bedømmelser