Holistisk Cirkel IVS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • IVS
 • Etableret 15. jul. 2018
 • CVR 39740583

Virksomheden Holistisk Cirkel IVS befinder sig i branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n." og har adresse i Ørum Djurs. De blev etableret i 15. juli 2018 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -137.891 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-138’ DKK

Egenkapital

-136’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

11 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-723 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-788 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

17’ DKK

Bruttofortjeneste

-62’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

17’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2019
  -
  -62’
  -63’
  -
  -
  -125’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -138’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2019
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  13’
  17’
  17’
  2’
  -138’
  -
  -
  -136’
  -
  -136’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  153’
  153’
  17’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Holistisk Cirkel IVS 15.07.2018 14.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Jordemodervej 3 · DK-8586 Ørum Djurs 04.02.2020 14.04.2021
Havrevænget 31A · DK-8600 Silkeborg 15.07.2018 03.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 15.07.2018 14.04.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-07-15 15.07.2018 14.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
2.000 DKK 15.07.2018 14.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 15.07.2018 06.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Aage Stentoft Jensen 15.07.2018 14.04.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Stentoft Jensen 15.07.2018 14.04.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Holistisk Cirkel IVS

Jordemodervej 3
8586 Ørum Djurs

CVR

39740583

Virksomhedstype

Iværksætterselskab

Stiftet

15. juli 2018

P-nummer

1023814907

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

869090
Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med alternativ behandling (kropsterapi / hypnoterapi coaching og healing) samt konsulent tjenester for virksomheder og hermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

2.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-