:DMS Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jul. 2018
 • CVR 39702398

Virksomheden :DMS Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brande. De blev etableret i 4. juli 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 60.689 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

61’ DKK

> +999%

Egenkapital

-256’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

61’ DKK

> +999%

Årets resultat

202260.689 DKK
2021-72 DKK
20200 DKK
2019-357.002 DKK

Likviditetsgrad

11 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-241 %

+70%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

106’ DKK

+166%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -6’
  67’
  61’
  61’
  -
  61’
  -
  61’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  67’
  -
  -
  67’
  67’
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  106’
  40’
  -296’
  -
  -
  -256’
  -
  -256’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  363’
  106’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
:DMS Holding ApS 11.10.2021
:DMS Holding IVS 04.07.2018 10.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vejlevej 113 · DK-7330 Brande 23.10.2020
Mosevænget 8 · DK-7330 Brande 04.07.2018 22.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 04.07.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-11 11.10.2021
2018-07-04 04.07.2018 10.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.10.2021
1 DKK 04.07.2018 10.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 04.07.2018

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Mechlenburg Sørensen 04.07.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Mechlenburg Sørensen 04.07.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

:DMS Holding ApS

Vejlevej 113
7330 Brande

CVR

39702398

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juli 2018

P-nummer

1023769456

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • :DMS esport Holding ApS

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

dms@acesesport.com

Telefon

20626279

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-