Cilea Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. maj 2018
 • CVR 39696304

Virksomheden Cilea Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 10. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.562 DKK, mens den i 2021 var på -1.563 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 664.337 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

664’ DKK

+6%

Egenkapital

2.032’ DKK

+37%

Omsætning

-

Resultat før skat

664’ DKK

+6%

Årets resultat

2022664.337 DKK
2021627.931 DKK
2020350.249 DKK
2019150.019 DKK
2018201.927 DKK

Likviditetsgrad

42.852 %

+58%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.035’ DKK

+37%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.258’ DKK

+62%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  4’
  -6’
  -
  -2’
  664’
  -
  664’
  -
  664’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  778’
  778’
  -
  -
  -
  -
  1.240’
  1.258’
  2.035’
  50’
  4’
  1.685’
  -
  2.032’
  -
  2.032’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  2’
  3’
  2.035’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Cilea Holding ApS 10.05.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Palleshøje 33 · DK-8800 Viborg 01.10.2019
Palleshøje 33 · DK-8800 Viborg 16.01.2019 30.09.2019
Palleshøje 33 · DK-8800 Viborg 10.05.2018 15.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-10 10.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.05.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Marcello Cilea 10.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marcello Cilea 10.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Cilea Holding ApS

Palleshøje 33
8800 Viborg

CVR

39696304

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. maj 2018

P-nummer

1023762435

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i Mobilcenter Midt ApS samt investeringer og formuepleje og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-