Holdingselskabet JBJ ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2018
 • CVR 39676435

Virksomheden Holdingselskabet JBJ ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 27. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 685.207 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

685’ DKK

+78%

Egenkapital

3.485’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

685’ DKK

+77%

Årets resultat

2022685.207 DKK
2021385.769 DKK
20201.215.135 DKK
20191.337.031 DKK
2018150.038 DKK

Likviditetsgrad

658 %

-11%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-5%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.643’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.037’ DKK

-28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -13’
  -17’
  -29’
  685’
  -
  685’
  -
  685’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  -
  -
  2.606’
  2.606’
  -
  -
  -
  -
  988’
  1.037’
  3.643’
  50’
  2.494’
  118’
  -
  3.485’
  -
  3.485’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  -
  -
  -
  8’
  0
  158’
  3.643’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Holdingselskabet JBJ ApS 27.06.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Volmer Kjærs Alle 11 · DK-2770 Kastrup 27.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-27 27.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.06.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 27.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jeppe Birger Jensen 27.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jeppe Birger Jensen 27.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Holdingselskabet JBJ ApS

Volmer Kjærs Alle 11
2770 Kastrup

CVR

39676435

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2018

P-nummer

1023741675

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje andele af virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-