DaCaBo Anlæg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jun. 2018
 • CVR 39676362

Virksomheden DaCaBo Anlæg ApS befinder sig i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering" og har adresse i Høng. De blev etableret i 23. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 7.831 DKK, mens den i 2021 var på -8.171 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.007 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5’ DKK

+138%

Egenkapital

39’ DKK

+15%

Omsætning

-

Resultat før skat

5’ DKK

+161%

Årets resultat

20225.007 DKK
2021-13.171 DKK
20207.595 DKK
2019-531 DKK
20185.694 DKK

Likviditetsgrad

168 %

-70%
God

Afkastningsgrad

8 %

+141%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

40 %

-51%
God

Overskudsgrad

-

Balance

97’ DKK

+133%

Bruttofortjeneste

8’ DKK

+196%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

97’ DKK

+133%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  8’
  -
  -
  -
  8’
  -
  -3’
  -
  -3’
  5’
  -
  5’
  -
  5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  97’
  97’
  97’
  40’
  -1’
  -
  -
  39’
  -
  39’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  58’
  97’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DaCaBo Anlæg ApS 22.02.2022
DaCaBo Anlæg IVS 23.06.2018 21.02.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Dortheavej 8 · DK-4270 Høng 10.03.2022
Erdrupvej 15 · DK-4242 Boeslunde 23.06.2018 09.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 23.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-10 10.02.2022
2018-06-23 23.06.2018 09.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.02.2022
1 DKK 23.06.2018 21.02.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 10.02.2022
Selskabet tegnes af en direktør. 23.06.2018 20.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Bo Visti Hansen 10.02.2022
Bo Visti Hansen 23.06.2018 20.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bo Visti Hansen 23.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DaCaBo Anlæg ApS

Dortheavej 8
4270 Høng

CVR

39676362

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juni 2018

P-nummer

1023741640

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439990
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-